Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

15.6 XML log

Agenda obsahuje prehľad súborov importovaných prostredníctvom údajov vo formáte XML. Agendu XML log vyvoláte z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. Na záložke Položky sa zobrazia jednotlivé importované doklady a ich väzba na záznam. Prostredníctvom povelu z miestnej ponuky prístupnej po stlačení pravého tlačidla myši môžete otvoriť importovaný záznam. Pre každý importovaný/exportovaný doklad je k dispozícii XSD schéma zverejnená na www.stormware.sk/xml.

XML log