Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

15.7 mPOHODA

Detailné informácie o jednotlivých funkciách aplikácie mPOHODA nájdete na app.mpohoda.sk/napoveda/.

mPOHODA je doplnkový program, ktorý slúži na vystavovanie dokladov mimo programu POHODA. Ide o tzv. mobilnú fakturáciu, kde faktúry a ďalšie doklady je možné vystavovať prostredníctvom webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie určenej pre platformy Android a iOS.

Doklady vystavené v aplikácii mPOHODA sa potom synchronizáciou prenášajú do programu POHODA, kde dochádza k ich zatriedeniu medzi ostatné doklady a sú pripravené k zaúčtovaniu.

Aplikácia mPOHODA je vhodná pre nasledujúce typy užívateľov:

 • pre firmy, ktoré majú program POHODA a ktorých pracovníci potrebujú vystavovať doklady priamo u zákazníkov, v teréne,
 • pre firmy a drobných živnostníkov, ktorý nemajú program POHODA, ale program POHODA vlastní ich účtovník. Vďaka spolupráci s aplikáciou mPOHODA je odovzdanie dokladov k zaúčtovaniu medzi podnikateľom a účtovníkom rýchle a jednoduché.

Vytvorenie účtu

Aby ste mohli aplikáciu mPOHODA využívať, je potrebné sa najprv registrovať na webovej stránke www.mpohoda.sk. Po vyplnení registračných údajov vám na zadanú e-mailovú adresu príde e-mail, potvrdením ktorého sa registrácia stáva platnou. Potom sa už môžete do aplikácie prihlásiť.

Vytvorenie účtu

Založenie novej firmy

Ak používate vy alebo váš účtovník na vedenie účtovníctva program POHODA, môžete v aplikácii mPOHODA založiť firmu priamo z programu POHODA.

Ak nie je užívateľský účet spojený so žiadnou jednotkou, potom sa pri prvom prihlásení do aplikácie zobrazí sprievodca zavedením novej firmy. Po jeho dokončení je vytvorená nová jednotka, v ktorej je možné vytvárať doklady.

Po vytvorení novej firmy je možné sa do účtovnej jednotky prihlasovať i z aplikácie určenej pre telefóny a tablety s operačným systémom Android alebo iOS. Všetky záznamy vytvorené na mobilných zariadeniach sa synchronizujú s webovou aplikáciou a odtiaľ potom s programom POHODA.

Pozvanie nových užívateľov

Do jednej účtovnej jednotky môže mať prístup viac užívateľov (v závislosti od variantu aplikácie mPOHODA). Prístup iným užívateľom do účtovnej jednotky umožníte zaslaním pozvánky. Pozvánku je možné odoslať nasledujúcimi spôsobmi:

Odoslaním pozvánky z programu POHODA. Postup je uvedený v kapitole Nastavenie komunikácie v programe POHODA.

V aplikácii mPOHODA v agende Užívatelia. V sekcii Pozvať užívateľa zadajte e-mailovú adresu daného užívateľa v poli E-mail a odošlete mu pozvánku.

Pozvanie nových užívateľov

Kompletný prehľad úkonov, ku ktorým sú užívatelia firmy oprávnení, je uvedený v pomocníkovi na adrese https://app.mpohoda.sk/napoveda/nastaveni/uzivatele

Po potvrdení pozvánky užívateľom mu prideľte predplatné v agende Predplatné. V agende Užívatelia môže administrátor firmy nastaviť jednotlivým užívateľom obmedzenie pre prácu vo firme, ako je prístup k záznamom iných užívateľov alebo ku skladovým zásobám importovaných z programu POHODA.

Ak ste v aplikácii mPOHODA založili viac účtovných jednotiek, iní užívatelia sú oprávnení vstúpiť iba do tých jednotiek, kde ste im umožnili prístup zaslaním pozvánky.

Nastavenie komunikácie v programe POHODA

Pre úspešnú komunikáciu je dôležité mať zadané rovnaké IČO, IČ DPH a kľúč firmy v účtovnej jednotke v programe POHODA a v aplikácii mPOHODA.

Pre komunikáciu s aplikáciou mPOHODA zaškrtnite v programe POHODA v agende Globálne nastavenie/mPOHODA voľbu Povoliť komunikáciu. Doplňte prihlasovacie meno (e-mail) a heslo, pod ktorými ste sa registrovali na webovom rozhraní aplikácie mPOHODA. Pre kontrolu, či ste údaje zadali správne, zvoľte tlačidlo Test pripojenia.

Nastavenie komunikácie v programe POHODA

Ak ešte v aplikácii mPOHODA nemáte účtovnú jednotku vytvorenú, zvoľte tlačidlo Nastavenie. Zobrazí sa sprievodca, prostredníctvom ktorého sa odošlú údaje o účtovnej jednotke do aplikácie mPOHODA, kde sa vytvorí nová firma. Prostredníctvom sprievodcu môžete zároveň zaslať iným užívateľom pozvánku do firmy, a to i v prípade, ak jednotka je už v aplikácii mPOHODA vytvorená.

Synchronizovať údaje môže iba administrátor aplikácie mPOHODA s prideleným predplatným, ktorý má zaškrtnutú voľbu mPOHODA v strome práv Súbor/mPOHODA v agende Prístupové práva v programe POHODA. Túto voľbu má aktívny každý užívateľ automaticky, ak na novo pridané agendy má právo Východiskové alebo Všetky.

Synchronizované záznamy

Medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA je možné niektoré záznamy prenášať. V tabuľke nižšie nájdete prehľad synchronizovaných záznamov, vrátane popisu prenosu.

V aplikácii mPOHODA nie je potrebné záznamy k synchronizácii označovať. V programe POHODA je potrebné záznamy určené na prenos do aplikácie mPOHODA označiť príznakom Synchronizácia s mPOHODA. Príznak je možné vybraným záznamom priradiť i hromadne pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko…

Typ záznamuTyp synchronizácieOznačenie záznamu k synchronizácii v programe POHODAPoznámka
AdresárObojsmernáZáznam/Synchronizácia s mPOHODA
Vybraný záznam je označený ikonou .
Zmena adresných údajov v jednom systéme sa vykoná i v druhom systéme. Ak vzniknú zmeny v aplikácii mPOHODA a zároveň v programe POHODA, majú prednosť úpravy vykonané v programe POHODA.
Ak je v programe POHODA v agende Globálne nastavenie/mPOHODA zaškrtnutá voľba Synchronizovať celý adresár, potom nie je potrebné adresné záznamy v programe POHODA označovať cez menu Záznam. K pridaniu príznaku Synchronizácia s mPOHODA dôjde automaticky pri spustení synchronizácie.
Povel nie je prístupný pri zázname typu Kontaktná osoba.
ZásobyJednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODAZáznam/Synchronizácia s mPOHODA
Vybraný záznam je označený ikonou .
Ak je v programe POHODA v agende Sklady/Sklady príznakom pre synchronizáciu údajov označený konkrétny sklad, potom nie je potrebné na strane programu POHODA označovať cez menu Záznam jednotlivé zásoby. K pridaniu príznaku Synchronizácia s mPOHODA dôjde automaticky pri spustení synchronizácie. V prípade kompletov a súprav sa funkčnosť vzťahuje i na položky tvoriace zloženú zásobu, hoci sa nachádzajú na inom sklade.
Predajné cenyJednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODADo aplikácie mPOHODA sa vždy prenášajú všetky predajné ceny, a preto nie je potrebné ich špeciálne označovať.V aplikácii mPOHODA je možné pracovať iba s predajnými cenami v €, ktorých platnosť nie je pozastavená.
Hotovostné pokladne, Bankové účtyJednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODAZáznam/Synchronizácia s mPOHODA
Vybraný záznam je označený ikonou .
Formy úhradyJednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODADo aplikácie mPOHODA sa vždy prenášajú všetky formy úhrady, a preto nie je potrebné ich špeciálne označovať.
Strediská, ČinnostiJednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODADo aplikácie mPOHODA sa vždy prenášajú všetky strediská a činnosti, a preto nie je potrebné ich špeciálne označovať.
Vydané faktúry, Prijaté objednávky, VýdajkyObojsmerná – automaticky sa do programu POHODA prenášajú všetky nesynchronizované doklady, ktoré majú na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti nastavený príznak Synchronizovať dokladZáznam/Synchronizácia s mPOHODA
Vybraný záznam je označený ikonou .
Povel je prístupný iba pri vydanej faktúre typu Faktúra, zálohovej faktúre typu Zálohová a Proforma a nevybavenej prijatej objednávke.
Úpravy dokladu vykonané v programe POHODA sa následnou synchronizáciou údajov prenášajú do aplikácie mPOHODA.
Zrušením príznaku Synchronizácia s mPOHODA alebo odstránením dokladu na strane programu POHODA dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu záznamu i v aplikácii mPOHODA.
Pokladničné doklady, PredajkyJednosmerná – smerom do programu POHODA. Automaticky sa do programu POHODA prenášajú všetky nesynchronizované doklady, ktoré majú na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti nastavený príznak Synchronizovať doklad.Doklady sa synchronizujú iba v smere z aplikácie mPOHODA do programu POHODA. Neskoršie úpravy dokladu sa späť do aplikácie mPOHODA neprenášajú.
Nesynchronizujú sa pokladničné doklady, na ktorých nie je uvedená pokladňa prenesená z programu POHODA.
Ďalej sa do programu POHODA neprenášajú predajky, ktoré majú stav dokladu: Nevytlačené na eKasu a Chyba tlače na eKasu.
Číselné radyJednosmerná – smerom do programu POHODA – automaticky sa prenášajú všetky číselné rady spadajúce do účtovného obdobia, v ktorom sa vykonáva synchronizácia.Do programu POHODA sa importujú iba tie číselné rady, ktoré svojou platnosťou zasahujú do účtovného obdobia, v ktorom ste synchronizáciu údajov vykonávali.
Globálne nastavenieJednosmerná – smerom do aplikácieZoznam nastavení, ktoré sa z programu POHODA prenášajú, je uvedený v pomocníkovi na adrese https://app.mpohoda.sk/napoveda/synchronizace.

Doklady

V pomocníkovi k aplikácii mPOHODA na adrese https://app.mpohoda.sk/napoveda/ sú v jednotlivých kapitolách detailne popísané vlastnosti správania synchronizácie údajov jednotlivých synchronizovaných záznamov.
 • Importovaný doklad vstupujúci do účtovníctva má predkontáciu Neviem, ak nie je v aplikácii mPOHODA v agende Nastavenie dokladov v sekcii Zaúčtovanie vybraná voľba Použiť východiskové nastavenie z programu POHODA.
 • Položky dokladu, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA, sa importujú s väzbou na sklad. Ostatné položky sa importujú ako textové.
 • Importom dokladu obsahujúceho väzbu na iný doklad (napr. faktúra na odpočet zálohovej faktúry, výdajka na objednávku) sa vytvorí väzba medzi dokladmi i v programe POHODA.
 • Ak zrušíte príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo doklad odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii k odstráneniu záznamu i v aplikácii mPOHODA.

Adresár, zásoby a ostatné zoznamy

 • Ak zrušíte príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo záznam odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu záznamu i v aplikácii mPOHODA. Hotovostná pokladňa, resp. bankový účet sa v aplikácii mPOHODA odstráni iba za podmienky, že ste ho ešte nepoužili.
 • Ak adresu alebo zásobu odstránite v aplikácii mPOHODA a v programe POHODA ju ponecháte s príznakom pre synchronizáciu údajov, načíta sa záznam pri ďalšom použití povelu Synchronizovať všetky údaje späť do aplikácie mPOHODA.
 • Hotovostné pokladne nie je možné v aplikácii mPOHODA mazať.

Vykonanie synchronizácie

Vlastnú komunikáciu s aplikáciou mPOHODA spustíte v programe POHODA povelom Súbor/Dátová komunikácia/mPOHODA… Otvorí sa sprievodca Komunikácia s mPOHODA, ktorý vám ponúkne možnosť:

Vykonanie synchronizácie
 • Synchronizovať dáta od poslednej komunikácie – Spustí sa prenos, počas ktorého dôjde k pridaniu nových záznamov a preneseniu zmien existujúcich záznamov, ktoré vznikli od poslednej komunikácie s aplikáciou mPOHODA.
 • Synchronizovať všetky údaje – Pri tomto type prenosu sa vykoná odoslanie všetkých údajov určených na zohrávanie medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA. V prípade dokladov sa do programu naimportujú iba tie, ktoré ešte nie sú v programe POHODA obsiahnuté. Ak komunikáciu spúšťate prvýkrát, alebo je účtovná jednotka po údajovej uzávierke, je prístupná iba voľba Synchronizovať všetky údaje.
Importované záznamy sú automaticky označené a môžete ich jednoducho vybrať pomocou stĺpca X. Informácia je obsiahnutá tiež v stĺpci Zdroj dokladu.

Po dokončení prenosu sa zobrazí prehľad s výsledkom importu. Pomocou tlačidla Zobraziť podrobnosti vám POHODA ukáže prehľad záznamov, ktoré sa preniesli alebo pri ktorých nedošlo k správnemu importu, spolu s informáciou, prečo sa záznam nenaimportoval.

Pri zadávaní údajov pomocou aplikácie mPOHODA je potrebné vykonať synchronizáciu pred vystavením daňových priznaní a údajovou uzávierkou.

Podrobný záznam o importe nájdete tiež v agende mPOHODA log, ktorú otvoríte z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. V agende sa zobrazí dátum a čas importu a meno užívateľa, ktorý import vykonal. Na záložke Položky tiež uvidíte informáciu o type komunikácie a o agende, v ktorej sa naimportovaný záznam vytvoril. V poli Poznámka nájdete napr. i dôvod, prečo sa záznam nenaimportoval. Naimportovaný záznam môžete otvoriť prostredníctvom pravého tlačidla myši a povelom Otvoriť.

Ak používate aplikáciu mPOHODA na mobilných zariadeniach, nezabúdajte vykonávať pravidelné synchronizácie údajov i na týchto zariadeniach, aby ste mali vždy k dispozícii aktuálne záznamy.