Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

15.7 mPOHODA

Detailné informácie o jednotlivých funkciách aplikácie mPOHODA nájdete na app.mpohoda.sk/napoveda/.

mPOHODA je doplnkový program, ktorý slúži na vystavovanie dokladov mimo programu POHODA. Ide o tzv. mobilnú fakturáciu, kde faktúry a ďalšie doklady je možné vystavovať prostredníctvom webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie určenej pre platformy Android a iOS.

Doklady vystavené v aplikácii mPOHODA sa potom synchronizáciou prenášajú do programu POHODA, kde dochádza k ich zatriedeniu medzi ostatné doklady a sú pripravené k zaúčtovaniu.

Aplikácia mPOHODA je vhodná pre nasledujúce typy užívateľov:

  • pre firmy, ktoré majú program POHODA a ktorých pracovníci potrebujú vystavovať doklady priamo u zákazníkov, v teréne,
  • pre firmy a drobných živnostníkov, ktorý nemajú program POHODA, ale program POHODA vlastní ich účtovník. Vďaka spolupráci s aplikáciou mPOHODA je odovzdanie dokladov k zaúčtovaniu medzi podnikateľom a účtovníkom rýchle a jednoduché.

Vytvorenie účtu a pozvanie nových užívateľov

Aby ste mohli aplikáciu mPOHODA využívať, je potrebné sa najprv registrovať na webovej stránke www.mpohoda.sk. Po vyplnení registračných údajov vám na zadanú e-mailovú adresu príde e-mail, potvrdením ktorého sa registrácia stáva platnou. Potom sa už môžete do aplikácie prihlásiť.

Vytvorenie účtu a pozvanie nových užívateľov

Pri prvom prihlásení sa automaticky zobrazí sprievodca zavedením novej firmy. Po jeho dokončení je možné v aplikácii vytvárať doklady. Do účtovnej jednotky je možné sa potom prihlasovať i z aplikácie určenej pre telefóny a tablety s operačným systémom Android alebo iOS. Všetky záznamy vytvorené na mobilných zariadeniach sa synchronizujú s webovou aplikáciou a odtiaľ potom s programom POHODA.

Do jednej účtovnej jednotky môže mať prístup viac užívateľov. V aplikácii mPOHODA v agende Užívatelia stačí zadať e-mailovú adresu užívateľa a odoslať mu pozvánku. Potvrdením pozvánky bude daný užívateľ oprávnený v účtovnej jednotke pracovať. Ak ste v aplikácii mPOHODA založili viac účtovných jednotiek, iní užívatelia sú oprávnení vstúpiť iba do tých jednotiek, kde ste im umožnili prístup zaslaním pozvánky.

Vytvorenie účtu a pozvanie nových užívateľov

Kompletný prehľad úkonov, ku ktorým sú užívatelia firmy oprávnení, je uvedený v pomocníkovi na adrese https://app.mpohoda.sk/napoveda/nastaveni/uzivatele

V agende Užívatelia môže administrátor firmy nastaviť jednotlivým užívateľom obmedzenie pre prácu vo firme, ako je prístup k záznamom iných užívateľov alebo ku skladovým zásobám importovaných z programu.

Nastavenie komunikácie v programe POHODA

Pre úspešnú komunikáciu je dôležité mať zadané rovnaké IČO, IČ DPH a kľúč firmy v účtovnej jednotke v programe POHODA a v aplikácii mPOHODA.

Pre komunikáciu s aplikáciou mPOHODA zaškrtnite v programe POHODA v agende Globálne nastavenie/mPOHODA voľbu Povoliť komunikáciu. Doplňte prihlasovacie meno (e-mail) a heslo, pod ktorými ste sa registrovali na webovom rozhraní aplikácie mPOHODA. Pre kontrolu, či ste údaje zadali správne, zvoľte tlačidlo Test pripojenia.

Nastavenie komunikácie v programe POHODA

Ak ešte v aplikácii mPOHODA nemáte účtovnú jednotku vytvorenú, zvoľte tlačidlo Nastavenie. Zobrazí sa sprievodca, prostredníctvom ktorého sa odošlú údaje o účtovnej jednotke do aplikácie mPOHODA, kde sa vytvorí nová firma. Prostredníctvom sprievodcu môžete zároveň zaslať iným užívateľom pozvánku do firmy, a to i v prípade, ak jednotka je už v aplikácii mPOHODA vytvorená.

Synchronizovať údaje môže iba administrátor alebo užívateľ, ktorý má zaškrtnutú voľbu mPOHODA v strome práv Súbor/mPOHODA v agende Prístupové práva. Túto voľbu má aktívny každý užívateľ automaticky, ak na novo pridané agendy má právo Východiskové alebo Všetky.

Synchronizované záznamy

Medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA je možné niektoré záznamy prenášať. V tabuľke nižšie nájdete prehľad synchronizovaných záznamov, vrátane popisu prenosu.

V aplikácii mPOHODA nie je potrebné záznamy k synchronizácii označovať. V programe POHODA je potrebné záznamy určené na prenos do aplikácie mPOHODA označiť príznakom Synchronizácia s mPOHODA. Príznak je možné vybraným záznamom priradiť i hromadne pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko…

Typ záznamu Typ synchronizácie Označenie záznamu k synchronizácii v programe POHODA Poznámka
Adresár Obojsmerná Záznam/Synchronizácia s mPOHODA
Vybraný záznam je označený ikonou .
Zmena adresných údajov v jednom systéme sa vykoná i v druhom systéme. Ak vzniknú zmeny v aplikácii mPOHODA a zároveň v programe POHODA, majú prednosť úpravy vykonané v programe POHODA.
Ak je v programe POHODA v agende Globálne nastavenie/mPOHODA zaškrtnutá voľba Synchronizovať celý adresár, potom nie je potrebné adresné záznamy v programe POHODA označovať cez menu Záznam. K pridaniu príznaku Synchronizácia s mPOHODA dôjde automaticky pri spustení synchronizácie.
Povel nie je prístupný pri zázname typu Kontaktná osoba.
Zásoby Jednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODA Záznam/Synchronizácia s mPOHODA
Vybraný záznam je označený ikonou .
Ak je v programe POHODA v agende Sklady/Sklady príznakom pre synchronizáciu údajov označený konkrétny sklad, potom nie je potrebné na strane programu POHODA označovať cez menu Záznam jednotlivé zásoby. K pridaniu príznaku Synchronizácia s mPOHODA dôjde automaticky pri spustení synchronizácie. V prípade kompletov a súprav sa funkčnosť vzťahuje i na položky tvoriace zloženú zásobu, hoci sa nachádzajú na inom sklade.
Predajné ceny Jednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODA Do aplikácie mPOHODA sa vždy prenášajú všetky predajné ceny, a preto nie je potrebné ich špeciálne označovať. V aplikácii mPOHODA je možné pracovať iba s predajnými cenami v €, ktorých platnosť nie je pozastavená.
Hotovostné pokladne, Bankové účty Jednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODA Záznam/Synchronizácia s mPOHODA
Vybraný záznam je označený ikonou .
Povel nie je prístupný pri pokladniach, resp. účtoch vedených v cudzej mene.
Formy úhrady Jednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODA Do aplikácie mPOHODA sa vždy prenášajú všetky formy úhrady, a preto nie je potrebné ich špeciálne označovať. V aplikácii mPOHODA nie je možné pracovať s formami úhrad typu Cudzia mena a Stravný lístok.
Strediská, Činnosti Jednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODA Do aplikácie mPOHODA sa vždy prenášajú všetky strediská a činnosti, a preto nie je potrebné ich špeciálne označovať.
Vydané faktúry, Prijaté objednávky Obojsmerná Záznam/Synchronizácia s mPOHODA
Vybraný záznam je označený ikonou .
Povel je prístupný iba pri prijatej objednávke. K synchronizácii nie je možné označiť objednávku vystavenú v cudzej mene.
Úpravy dokladu vykonané v programe POHODA sa následnou synchronizáciou údajov prenášajú do aplikácie mPOHODA.
Zrušením príznaku Synchronizácia s mPOHODA alebo odstránením dokladu na strane programu POHODA dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu záznamu i v aplikácii mPOHODA.
Číselné rady Jednosmerná – smerom do programu POHODA Automaticky sa prenášajú všetky číselné rady spadajúce do účtovného obdobia, v ktorom sa vykonáva synchronizácia. Do programu POHODA sa importujú iba tie číselné rady, ktoré svojou platnosťou zasahujú do účtovného obdobia, v ktorom ste synchronizáciu údajov vykonávali.
Globálne nastavenie Jednosmerná – smerom do aplikácie Zoznam nastavení, ktoré sa z programu POHODA prenášajú, je uvedený v pomocníkovi na adrese https://app.mpohoda.sk/napoveda/synchronizace.

Doklady

V pomocníkovi k aplikácii mPOHODA na adrese https://app.mpohoda.sk/napoveda/ sú v jednotlivých kapitolách detailne popísané vlastnosti správania synchronizácie údajov jednotlivých synchronizovaných záznamov.
  • Importovaný doklad vstupujúci do účtovníctva má predkontáciu Neviem.
  • Položky dokladu, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA, sa importujú s väzbou na sklad. Ostatné položky sa importujú ako textové.

Adresár, zásoby a ostatné zoznamy

  • Ak zrušíte príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo záznam odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu záznamu i v aplikácii mPOHODA. Hotovostná pokladňa, resp. bankový účet sa v aplikácii mPOHODA odstráni iba za podmienky, že ste ho ešte nepoužili.
  • Ak adresu alebo zásobu odstránite v aplikácii mPOHODA a v programe POHODA ju ponecháte s príznakom pre synchronizáciu údajov, načíta sa záznam pri ďalšom použití povelu Synchronizovať všetky údaje späť do aplikácie mPOHODA.
  • Hotovostné pokladne nie je možné v aplikácii mPOHODA mazať.

Vykonanie synchronizácie

Vlastnú komunikáciu s aplikáciou mPOHODA spustíte v programe POHODA povelom Súbor/Dátová komunikácia/mPOHODA… Otvorí sa sprievodca Komunikácia s mPOHODA, ktorý vám ponúkne možnosť:

Vykonanie synchronizácie
  • Synchronizovať dáta od poslednej komunikácie – Spustí sa prenos, počas ktorého dôjde k pridaniu nových záznamov a preneseniu zmien existujúcich záznamov, ktoré vznikli od poslednej komunikácie s aplikáciou mPOHODA.
  • Synchronizovať všetky údaje – Pri tomto type prenosu sa vykoná odoslanie všetkých údajov určených na zohrávanie medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA. V praxi tak dôjde ku kompletnému preneseniu všetkých záznamov medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA. V prípade dokladov sa do programu naimportujú iba tie, ktoré ešte nie sú v programe POHODA obsiahnuté. Ak komunikáciu spúšťate prvýkrát, alebo je účtovná jednotka po údajovej uzávierke, je prístupná iba voľba Synchronizovať všetky údaje.
Importované záznamy sú automaticky označené a môžete ich jednoducho vybrať pomocou stĺpca X. Informácia je obsiahnutá tiež v stĺpci Zdroj dokladu.

Po dokončení prenosu sa zobrazí prehľad s výsledkom importu. Pomocou tlačidla Zobraziť podrobnosti vám POHODA ukáže prehľad záznamov, ktoré sa preniesli alebo pri ktorých nedošlo k správnemu importu, spolu s informáciou, prečo sa záznam nenaimportoval.

Pri zadávaní údajov pomocou aplikácie mPOHODA je potrebné vykonať synchronizáciu pred vystavením daňových priznaní a údajovou uzávierkou.

Podrobný záznam o importe nájdete tiež v agende mPOHODA log, ktorú otvoríte z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. V agende sa zobrazí dátum a čas importu a meno užívateľa, ktorý import vykonal. Na záložke Položky tiež uvidíte informáciu o type komunikácie a o agende, v ktorej sa naimportovaný záznam vytvoril. V poli Poznámka nájdete napr. i dôvod, prečo sa záznam nenaimportoval. Naimportovaný záznam môžete otvoriť prostredníctvom pravého tlačidla myši a povelom Otvoriť.

Ak používate aplikáciu mPOHODA na mobilných zariadeniach, nezabúdajte vykonávať pravidelné synchronizácie údajov i na týchto zariadeniach, aby ste mali vždy k dispozícii aktuálne záznamy.