Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

3.5 Legislatíva

Vyvolanie agendy Legislatíva uzavrie všetky ostatné otvorené agendy programu.

Agenda Legislatíva v ponuke Nastavenie obsahuje číselné hodnoty stanovené platnou legislatívou.

Legislatíva

V agende je zobrazená legislatíva platná pre účtovný rok aktuálne otvorenej účtovnej jednotky. POHODA má tieto hodnoty prednastavené v súlade s platnou legislatívou k dátumu vydania príslušnej verzie. Ak od tej doby došlo k legislatívnym zmenám, je potrebné vykonať aktualizáciu údajov.

Automatický import legislatívy

POHODA udržiava obsah agendy Legislatíva v súbore PohodaSys.mdb. Pre všetky účtovné jednotky platí rovnaká legislatíva. Spoločnosť STORMWARE zaisťuje aktualizáciu prostredníctvom aktualizačného súboru Pohoda.leg. Pri aktualizácii sa aktuálny súbor Pohoda.leg nahrá do priečinka Pohoda/Data. Pri následnom spustení POHODA otestuje, či v tomto adresári existuje novšia legislatíva. Ak áno, vykoná jej import automaticky.

Ručná aktualizácia legislatívy

Je možné zadávať iba záznamy s dátumom platnosti vyšším, ako sú dátumy zo súboru Pohoda.leg.

Ak nemáte aktualizačný súbor k dispozícii, môžete vykonať zápis nových hodnôt ručne. Pri ručnom zápise je nevyhnutné ponechať existujúce záznamy bez zmien a pre nové hodnoty zapísať do agendy Legislatíva nové záznamy platné od daného dátumu.

Vložte nový záznam stlačením klávesu INSERT, zvoľte kategóriu a typ údajov, uveďte dátum platnosti a zapíšte všetky hodnoty v pravej časti formulára. Pre každý typ zobrazí dynamický formulár agendy zvláštnu sekciu pre zápis konkrétnych hodnôt.

Ručnú úpravu legislatívnych hodnôt je možné vykonávať maximálne k 31.3. roku nasledujúceho po skončení platnosti príslušnej verzie programu POHODA. Úpravy po tomto dátume je možné vykonávať iba v aktuálnej verzii programu POHODA pre daný rok.