Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

11.4 Cenové akcie

Agenda Cenové akcie slúži na vytváranie časovo obmedzených cenových akcií na vybraný okruh zásob. Pri každej cenovej akcii je stanovený dátum platnosti, percento zľavy zo základnej predajnej ceny a ďalej sú pri nej priradené zásoby, ktoré do tejto akcie spadajú. Voliteľne môžete pre zásoby v akcii nastaviť i vlastné zaokrúhlenie rovnomennou voľbou vo formulári agendy Cenové akcie.

Zásoby do cenovej akcie vložíte na záložku Zásoby štandardným prenosom zásob, ktorý vyvoláte napríklad povelom Záznam/Prenos/Sklady → alebo klávesovou skratkou CTRL+S. Následne môžete prenášať zásoby po jednom povelom Preniesť do dokladu, alebo všetky vyfiltrované zásoby hromadne povelom Preniesť všetko.

Zásobu do cenovej akcie priradíte tiež priamo z agendy Zásoby, a to na záložke Cenové akcie, kde stlačením pravého tlačidla myši zobrazíte v kontextovom menu zoznam platných cenových akcií.

Jednu zásobu môžete vložiť i do viacerých cenových akcií, tie sa však nesmú prekrývať vo svojich dátumoch platnosti.

Pri vložení zásoby do cenovej akcie sa na záložke Zásoby vyplní pole Pôvodná cena základnou predajnou cenou zásoby. Cenu v akcii i percento zľavy je možné pri každej položke zvlášť upraviť.

Informačný systém POHODA E1 vám umožní odvodzovať akciové ceny zo základnej predajnej ceny i z vedľajších predajných cien. Pre tento účel využijete pole Odvodzovať z vedľ. ceny vo formulári agendy.

Pri vyskladňovaní zásoby cez agendu Výdaj si môžete zobraziť stĺpec Akciová cena, stačí zaškrtnúť voľbu Zobrazovať akciovú cenu pri výdaji v agende Globálne nastavenie/Ceny a zľavy.

Povelom Záznam/Aktualizácia cien… aktualizujete hodnoty v stĺpci Pôvodná cena podľa aktuálnych hodnôt z agendy Zásoby. Zároveň dôjde k prepočtu položiek podľa nastavenia cenovej akcie.

Povel Záznam/Zrušenie fixácií… slúži k hromadnému zrušeniu fixácií údajov pri cenovej akcii na záložke Zásoby. Zrušením fixácií dôjde zároveň k prepočítaniu hodnôt na záložke Zásoby.