Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Sklady > Využitie cudzích mien v skladoch

11.20 Využitie cudzích mien v skladoch

POHODA vám umožňuje vystavovať ponuky, dopyty, objednávky, príjemky, výdajky a faktúry so skladovými položkami v cudzej mene. Údaje o predajnej cene na skladovej karte sú uvedené v domácej, ale i v cudzej mene.

Nastavenie predajných cien v cudzej mene

Nastavenie predajných cien v cudzej mene

V cudzej mene môžete evidovať i zľavy a vedľajšie ceny.

Ak máte so svojim odberateľom dohodnutý pevný kurz tovaru na dlhšie časové obdobie, situáciu môžete riešiť nastavením predajnej ceny v cudzej mene. Pri novo definovanej predajnej cene zvolíte povel Záznam/Cudzia mena. Do definície predajnej ceny vyberiete požadovanú menu a zadáte kurz, ktorý potom nebudete v priebehu zmluvného obdobia meniť. V agende Cenové skupiny môžete ešte zvolenú menu a kurz zmeniť, a to zaškrtnutím voľby Rozš. úprava.

V informačnom systéme POHODA E1 môžete evidovať v cudzej mene i nákupnú cenu. V agende Cenové skupiny stačí zvoliť povel Záznam/Cudzia mena a vybrať požadovanú menu a kurz.

Ak vytvoríte základnú predajnú cenu (nákupnú cenu) v cudzej mene, zobrazí sa vo formulári agendy Zásoby údaj o vybranej mene.

Vloženie skladovej zásoby do dokladu

Pri vytváraní nového dokladu najprv rozhodnite, či sa bude jednať o doklad v cudzej alebo domácej mene. V jednotlivých agendách prepnete formulár pomocou povelu Záznam/Cudzia mena alebo stlačením klávesovej skratky CTRL+SHIFT+C. Požadovanú menu si následne zvolíte z výklopného zoznamu poľa Mena. Nezabudnite uviesť správny kurz dokladu.

Pri prenose skladovej zásoby do dokladu vyberte prostredníctvom záložiek cenovú hladinu v cudzej mene.

Ak máte doklad v cudzej mene a prenášate skladovú kartu vedenú:

  • v rovnakej mene, prenesie sa do dokladu zadaná cena pri zásobe,
  • v inej cudzej mene, vykoná POHODA prepočet podľa zadaného kurzu cudzej meny vo formulári dokladu a kurzu zadaného pri predajnej cene,
  • v domácej mene, vykoná POHODA prepočet podľa zadaného kurzu cudzej meny vo formulári dokladu.