Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic

11.10 Výdajky

Agenda Výdajky je určená pre výdaj tovaru zo skladu bez väzby na účtovníctvo. Použijete ju v situácii, keď výdaj tovaru vykonávate nezávisle od fakturácie. Na faktúre potom už len uvediete celkovú čiastku a tovar viac nerozpisujete na jednotlivé položky s väzbou na sklad. Faktúru tiež jednoducho vytvoríte z výdajky. Agendu využijete napríklad pre vyrovnanie stavu zásob.

Výdajky

Ak vediete v podvojnom účtovníctve svoje skladové hospodárstvo spôsobom A, výdajka slúži na zaúčtovanie výdaja skladových zásob. Zaúčtovanie si skontrolujete na rovnomennej záložke. (Bližšie informácie nájdete v časti o účtovaní spôsobom A.)

Skladovou výdajkou vydáte ľubovoľný počet položiek naraz. Podmienkou je, aby vydávané zásoby boli vopred zaevidované v agende Zásoby.

Pre urýchlenie zápisu si môžete v agende Výdajky vytvoriť základný vzor protokolu prostredníctvom tzv. šablóny.

Skladové položky môžete vložiť do výdajky buď prostredníctvom kódu, ak máte v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Doklady so zásobami zaškrtnutú voľbu Umožniť rýchle vloženie pomocou kódu, alebo štandardným spôsobom pomocou povelu Sklady → z ponuky Záznam/Prenos → či klávesovou skratkou CTRL+S. Výdajky je možné vystaviť i v cudzej mene povelom Cudzia mena z ponuky Záznam. Viac uvádzame v kapitole Využitie cudzích mien v skladoch.

V ponuke Záznam nájdete i ďalšie povely pre stornovanie výdajky, jej vybavenie (viď kapitoly Príjemky a Vydané faktúry), zaokrúhlenie alebo pridanie zľavy.

Vytvorenie výdajky z iného dokladu

Výdajku môžete vytvoriť i prenesením informácií z už existujúceho dokladu – konkrétne z Prijatej objednávky →, Príjemky →, Servisu →, Vydanej faktúry → a Vydanej ponuky →. Akonáhle si jeden z povelov v ponuke Záznam zvolíte, otvorí sa vám zoznam vytvorených dokladov v režime výberu. Obvyklým spôsobom si vyberiete požadovaný doklad a pridáte jeho položky do vystavovanej výdajky stlačením klávesu ENTER či povelom Preniesť do dokladu.

Na základe vloženého dokladu bude vo výdajke vyplnená adresa, položky, poznámky a niektoré ďalšie údaje. Napríklad z objednávky sa navyše vyplní číslo objednávky. Vložené údaje upravte tak, aby zodpovedali skutočnosti. Väzbu na príslušný doklad nájdete v tabuľke pod záložkou Doklady. V objednávke, z ktorej bola výdajka vytvorená, bude pri príslušných položkách aktualizované pole Prenesené podľa zadaného množstva vo výdajke.

Registrácia DPH v EU

Povel Registrácia DPH v EU... z ponuky Záznam umožňuje na dokladoch vyčísliť čiastku DPH priznávanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte Európskej únie.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy v tejto agende vám ponúkajú niekoľko variantov výdajky zo skladu a dodacieho listu. Ak obchodujete so zahraničnými partnermi, využijete napríklad zostavu dodacieho listu v angličtine alebo nemčine. Nájdete tu tiež podrobné vyčíslenie zisku z každej výdajky.