Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.11 Výdajky

Agenda Výdajky je určená pre výdaj tovaru zo skladu bez väzby na účtovníctvo. Použijete ju v situácii, keď výdaj tovaru vykonávate nezávisle od fakturácie. Na faktúre potom už len uvediete celkovú čiastku a tovar viac nerozpisujete na jednotlivé položky s väzbou na sklad. Faktúru tiež jednoducho vytvoríte z výdajky. Agendu využijete napríklad pre vyrovnanie stavu zásob.

Výdajky

Ak vediete v podvojnom účtovníctve svoje skladové hospodárstvo spôsobom A, výdajka slúži na zaúčtovanie výdaja skladových zásob. Zaúčtovanie si skontrolujete na rovnomennej záložke. (Bližšie informácie nájdete v časti o účtovaní spôsobom A.)

Skladovou výdajkou vydáte ľubovoľný počet položiek naraz. Podmienkou je, aby vydávané zásoby boli vopred zaevidované v agende Zásoby.

Pre urýchlenie zápisu si môžete v agende Výdajky vytvoriť základný vzor protokolu prostredníctvom tzv. šablóny.

Skladové položky môžete vložiť do výdajky buď prostredníctvom kódu, ak máte v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Doklady so zásobami zaškrtnutú voľbu Umožniť rýchle vloženie pomocou kódu, alebo štandardným spôsobom pomocou povelu Sklady → z ponuky Záznam/Prenos → či klávesovou skratkou CTRL+S. Výdajky je možné vystaviť i v cudzej mene povelom Cudzia mena z ponuky Záznam. Viac uvádzame v kapitole Využitie cudzích mien v skladoch.

V ponuke Záznam nájdete i ďalšie povely pre stornovanie výdajky, jej vybavenie (viď kapitoly Príjemky a Vydané faktúry), zaokrúhlenie alebo pridanie zľavy.

Vytvorenie výdajky z iného dokladu

Výdajku môžete vytvoriť i prenesením informácií z už existujúceho dokladu – konkrétne z Prijatej objednávky →, Príjemky →, Servisu →, Vydanej faktúry → a Vydanej ponuky →. Akonáhle si jeden z povelov v ponuke Záznam zvolíte, otvorí sa vám zoznam vytvorených dokladov v režime výberu. Obvyklým spôsobom si vyberiete požadovaný doklad a pridáte jeho položky do vystavovanej výdajky stlačením klávesu ENTER či povelom Preniesť do dokladu.

Na základe vloženého dokladu bude vo výdajke vyplnená adresa, položky, poznámky a niektoré ďalšie údaje. Napríklad z objednávky sa navyše vyplní číslo objednávky. Vložené údaje upravte tak, aby zodpovedali skutočnosti. Väzbu na príslušný doklad nájdete v tabuľke pod záložkou Doklady. V objednávke, z ktorej bola výdajka vytvorená, bude pri príslušných položkách aktualizované pole Prenesené podľa zadaného množstva vo výdajke.

Registrácia DPH v EU

Povel Registrácia DPH v EU... z ponuky Záznam umožňuje na dokladoch vyčísliť čiastku DPH priznávanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte Európskej únie.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy v tejto agende vám ponúkajú niekoľko variantov výdajky zo skladu a dodacieho listu. Ak obchodujete so zahraničnými partnermi, využijete napríklad zostavu dodacieho listu v angličtine alebo nemčine. Nájdete tu tiež podrobné vyčíslenie zisku z každej výdajky.