Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.6 Pohyby

Pre väčšiu prehľadnosť sú pohyby skladových príjmov označené zeleným písmom.

Agenda Pohyby obsahuje zoznam všetkých skladových pohybov a využijete ju predovšetkým na analýzu vykonaných skladových operácií.

Pohyby

K dispozícii máte celý rad tlačových zostáv, ktoré slúžia k vyhodnoteniu príjmov, výdajov a zisku. Predtým ako otvoríte požadovanú tlačovú zostavu, môžete vykonať výber a zotriedenie pohybov obvyklým spôsobom. Výber ľahko vykonáte podľa mnohých údajov, ktoré si môžete v tabuľke zobraziť pomocou povelu Stĺpce z miestnej ponuky.

Ak ste v agende Sklady vybrali iba niektoré sklady, agenda Pohyby zobrazuje pohyby zásob iba z tých vybraných. Výber skladov je indikovaný v titulkovom pruhu.

V niektorých prípadoch vám postačí rýchly súčet čiastok vybraných pohybov. Ten vyvoláte kliknutím na záhlavie stĺpca. Vykonaný súčet budete mať vypísaný v stavovom riadku.

Pohyby

Prostredníctvom miestnej ponuky, ktorú sprístupníte stlačením pravého tlačidla myši nad tabuľkou, môžete tiež ku každému pohybu vyvolať zdrojový doklad alebo skladovú kartu uloženú v agende Zásoby.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Ponuka tlačových zostáv agendy Pohyby vám uľahčí analýzu skladových pohybov. Vďaka niekoľkým tlačovým zostavám vykonáte prehľadnú a rýchlu analýzu zisku za stanovené časové obdobie alebo podľa jednotlivých zásob. Dôležité informácie poskytujú zostavy týkajúce sa stavu skladov, v ktorých je uvedený prehľad nákupu a predaja zásob za zvolené obdobie.